Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie/przedłużenie ważności legitymacji instruktora/wykładowcy;
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora — jeżeli jest wymagane;
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora — jeżeli jest wymagane;
 • 1 zdjęcie (w przypadku wymiany z powodu zmiany danych);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, jeżeli jest wymagane;
 • dokumenty będące podstawą wpisu do ewidencji instruktorów (w przypadku rozszerzenia uprawnień);
 • zaświadczenie z Policji (w przypadku kradzieży legitymacji).

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
biuro podawcze – parter lub elektronicznie: ePUAP.

Opłaty

 • W przypadku wymiany legitymacji i przedłużenia jej ważności nie pobiera się opłaty.
 • Za ponowny wpis do ewidencji instruktorów pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Opłaty można wnosić:

 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Wymiana legitymacji następuje z powodu zmiany danych w niej zawartych (zmiana adresu, nazwiska, rozszerzenie uprawnień) bądź ze względu na brak miejsca na przedłużenie ważności legitymacji. Ponadto w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży legitymacji instruktora wydaje się jej wtórnik.

Osoba odpowiedzialna

Mariola Goździk
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Telefon: 76/724-34-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 135, I. piętro

Formularze do pobrania