Podstawa prawna

  1. Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2020.110 ze zm.);
  2. Art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. 2019r. poz.1292 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223 poz. 2264);
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275);
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 996 ze zm.);

Rejestr

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • oświadczenie przedsiębiorcy;
  • dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
biuro podawcze – parter lub elektronicznie: ePUAP.

Opłaty

  • za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - opłata 412 zł (opłata skarbowa - Dz.U.t.j. 2019 poz.1000 ze zm.);
  • za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w związku ze zmianą polegającą na poszerzeniu jego zakresu - opłata w wysokości 206 zł (opłata skarbowa - Dz.U.t.j. 2019 poz.1000 ze zm.).

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy lub na rachunek Powiatu Legnickiego: GETIN NOBLE BANK S.A. nr: 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty skompletowania przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba odpowiedzialna

Tadeusz Chodorowski
Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego
Telefon: 76/724-34-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 135, I. piętro

Formularze do pobrania