Wymagane dokumenty:

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Opłata:

  • 21 zł

Metody uiszczenia opłaty: 

1. przelewem: - na nr rachunku bankowego: 88 1020 5226 0000 6702 0802 3543 należy w tytule opłaty wpisać: za kogo jest uiszczona opłata oraz zwrot: „opłata za wydanie karty parkingowej” 

2. opłata dokonana w Kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy: - aby wnieść opłatę, należy pobrać polecenie zapłaty w pokoju 316, a następnie udać się do kasy (pokój 344) opłatę można uiścić gotówką lub kartą płatniczą.

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. z dnia 2021.03.29)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2021.857 t.j. z dnia 2021.05.06)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 843);

Kontakt:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Legnicy Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(III piętro, pokój 316)
tel. 76-72-43-519