Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

 Blisko czterdziestu pracodawców krajowych i zagranicznych szukało pracowników podczas legnickich Targów Pracy, w czwartek 21 kwietnia, w Legnickim Parku Technologicznym Letia.

Uroczystego otwarcia dokonali Janina Mazur Starosta Legnicki, Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy, Grażyna Laurowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy oraz Ewa Grzebieniak z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pomysłodawcą legnickich targów jest Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy i jak przekonują pracownicy legnickiego PUPu, targi to świetna okazja do szukania nowej, lepiej płatnej pracy.

zdjęcie nr 1

Już w najbliższą sobotę, 23 kwietnia, w Hali Sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, przy ul. Matejki 1, odbędzie się Mecz Bokserski pomiędzy reprezentacjami Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego o Puchar Starosty Legnickiego i Wójta Gminy Chojnów.

Z pewnością nie zabraknie sportowych emocji. Klub Bokserski Champion Chojnów Powiat Legnicki reprezentować będą: Łukasz Niemczyk i Kamil Mroczkowski. W ringu pojawią się także zawodnicy z kadry Dolnego Śląska. W 10 walkach zmierzy się 6 reprezentantów Polski.

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu powiatowych eliminacji XVIII edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Do tegorocznych eliminacji na szczeblu powiatowym zgłoszono 71 prac w III grupach: uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów. Jury eliminacji powiatowych w składzie:

 • Robert Wierzbicki - przewodniczący komisji konkursowej, Radny Rady Powiatu Legnickiego,
 • Anna Moskwa - członek komisji, Kierownik Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KM PSP w Legnicy,
 • Paweł Żabicki - członek komisji, Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy,

W środę 13 kwietnia, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyły się uroczystości związane z przejęciem obowiązków Komendanta Legnickiej Straży Pożarnej przez mł. bryg. Zdzisława Sokoła oraz nominacją młodszego brygadiera Wojciecha Huka na p.o. zastępcy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Zmiany w Straży Pożarnej podyktowane są awansem dotychczasowego Komendanta st. bryg. Adam Konieczny na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W środowej uroczystości wśród wielu gości nie zabrakło Władz naszego powiatu. Podziękowanie dotychczasowemu i nowo wybranemu komendantowi oraz jego zastępcy, w imieniu samorządu powiatu legnickiego, złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Wicestarosta Krzysztof Sowiński.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie odbyło się 12 kwietnia br., a wśród zaproszonych gości były władze powiatu, gmin, dyrektorzy szkół i przedszkoli, księża, przedstawiciele mediów lokalnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicestarosta Krzysztof Sowiński, Proboszcz Dziekan Dekanatu Chojnów Marek Osmulski, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Wiesława Bratek. Zmiana lokalizacji Poradni była możliwa dzięki wygospodarowaniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego kwoty w wysokości prawie 135 tys. zł. Tyle kosztował remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Z okazji zdobycia przez Tomasza Witka, z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, trzeciego miejsca w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2015 w specjalizacji –technik mechanik gratulacje złożyli: Starosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Prezes SIMP mgr inż. Zbigniew Metanowski, z-ca przewodniczącego koła terenowego SIMP w Chojnowie Bartłomiej Berezowski. Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Andrzej Borkowski.