Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 - 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.

Wczoraj, 6 grudnia w naszym urzędzie pojawiły się Niebieskie Mikołaje. To akcja, którą od lat w dniu Św. Mikołaja przeprowadza Komenda Miejska Policji w Legnicy oraz Staż Miejska w Legnicy. Niecodzienny patrol odwiedzając różne miejsca, obdarowuje słodyczami. Tradycją stały się też odwiedziny w naszym starostwie. Wśród osób, które Niebiescy Mikołaje odwiedzili była Jania Mazur Starosta Legnicki.

W ostatnia niedzielę, 4 grudnia, w kościołach katolickich zbierano ofiary przeznaczone na Kościół na Wschodzie. W pomoc w pozyskiwaniu środków na odbudowę Kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim zaangażowali się również pracownicy naszego Starostwa, w którym to na prośbę ojca proboszcza parafii w Kamieńcu Podolskim oj. Alojzego Kosobuckiego, w Starostwie przeprowadzona została zbiórka. Proboszcz odwiedził starostwo, by podziękować za zaangażowanie w zbiórkę, która z pewnością pozwoli na kontynuowanie remontu kościoła.

 

Już w najbliższą niedzielę 11 grudnia, w malowniczo położonym Zespole Pałacowo – Parkowym w Krotoszycach, odbędzie się, pod patronatem starosty legnickiego, X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Szczegóły na plakacie, serdecznie zapraszamy. Początek Jarmarku godz. 1200.

Przedświąteczna atmosfera zawitała do budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. Pierwsze świąteczne dekoracje, 5 grudnia, w holu na parterze wystawiły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu , natomiast w dniach 6 i 7 grudnia br., można będzie nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich opiekunów.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 45 niepełnosprawnych osób. Głównym celem ŚDS jest rehabilitacja i usamodzielnienie uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie w warunkach akceptacji, bezpieczeństwa i samozadowolenia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym. Dzięki pozyskaniu przez władze powiatu legnickiego środków finansowych na termomodernizację i remont pomieszczeń, podopiecznym znacząco poprawią się warunki pobytu w Domu. Uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu odbyło się w miniony piątek 2 grudnia. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, radni powiatowi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego: Stanisława Pakos i Grzegorz Gapski, Jan Krawczyk Członek Zarządu Powiatu, Kazimierz Burtny Etatowy Członek Zarządu Powiatu, władze kościelne parafii chojnowskich oraz ojciec Alojzy Kosobucki proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja, Biskupa (Miry) z Kamieńca Podolskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta oraz w imieniu Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wanda Gołębiowska dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.