Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Nocna i świąteczna opieka medycznaPunkty nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej realizują świadczenia od godz. 1800 do godz. 800 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne i w święta. Zgodnie z wykazem świadczeniobiorców, którzy podpisali umowę z NFZ na terenie powiatu legnickiego nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zabezpieczają:

Ikona: BrydźKlub Brydża Sportowego „Miłkowice” i Szkolne Koło Brydża Sportowego zapraszają na Międzypokoleniowy Turniej Par „Andrzej z Andrzejkiem”, który odbędzie się 30 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 75. Początek turnieju o godzinie 1000.

O przyszłości obszaru chronionego dyskutowano 22 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Odbyło się już drugie spotkanie w temacie „Przyszłość rezerwatu przyrodniczego - Jezioro Koskowickie”. Celem spotkania było przedstawienie możliwości rekultywacji Jeziora Koskowickiego oraz omówienie sposobów ochrony rezerwatu i podjęcie działań mogących wpłynąć na poprawienie warunków środowiskowych.

Wypełnij ankietęWychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Legnickiego, jego władze skierowały do nich krótką, anonimową ankietę. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut. To właśnie Państwo macie głos. W swoim codziennym życiu borykacie się z wieloma problemami i trudnościami, na które władze Powiatu nie chcą pozostać obojętne.

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego.

Obchody święta w jednostkach organizacyjnych powiatu legnickiego, miały charakter uroczysty. Wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu legnickiego życzenia z wyrazami uznania i wdzięczności złożyły władze Powiatu.

W dniu 22.11.2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie Aktów powołania Członkom Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego, w którym udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski. Opiekunem Zespołu została Joanna Zieziula.