Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

 

Starosta Legnicki Adam Babuśka, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski oraz Radny Powiatu Legnickiego Artur  Smęt mieli przyjemność gościć panią Minister Beatę Kempę.
Spotkanie było okazją do rozmów na temat zmagań, jakie stoją przed samorządowcami w najbliższych latach. 

W czwartek 30 maja br., odbyła się  VI  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego, na której oceniano pracę Zarządu Powiatu poprzez jednomyślne  udzielenie absolutorium. Trzynastka, bo tylu radnych było obecnych na sesji, okazała się bardzo szczęśliwą liczbą. W tym roku udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą  nad treścią raportu o stanie powiatu za rok 2018. Było to po raz pierwszy w historii samorządu powiatowego. Raport obejmuje działalność starosty i zarządu w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych powiatu, strategii, programów oraz uchwał rady i zarządu. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych powiat pozyskał również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane  przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrali radni: Grzegorz Gapski, Jan Łukasz oraz Przewodniczący Aleksander Kostuń. Po debacie radni głosując udzielili absolutorium zarządowi za rok 2018. Starosta Adam Babuśka podziękował Radzie za jednomyślność w głosowaniu i pogratulował wicestaroście Janinie Mazur, która w poprzedniej kadencji była starostą, za wysoką ocenę raportu o stanie powiatu i udzielenie absolutorium.  W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty  Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia br., rozpatrzyli również sprawozdanie finansowe Powiatu Legnickiego za 2018 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Powiatowi radni głosowali nad ośmioma uchwałami, w tym w sprawie:

W dniu 22 maja 2019 roku w Sali Bankietowej „Ceglany Dworek” w Chojnowie odbyła się IV Edycja Konkursu dla osób Niepełnosprawnych „Mamy Talent”, która została zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie. Była to okazja do zaprezentowania    przez osoby    niepełnosprawne swoich zdolności wokalnych, tanecznych czy kabaretowych. W imprezie uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Jutrzenka w Legnicy, WTZ Legnickie Pole, Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi, Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie, WTZ w Chojnowie, „Niebieskiego Parasola” w Chojnowie, Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i  Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie. W imprezie wzięli udział licznie zaproszeni goście: Wicestarosta Janina Mazur, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Paweł Grabek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Zastępca Wójta Gminy Chojnów  Grzegorz Styrkowiec, Radna  Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk –Pyrz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie Lilia Walasek, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie Małgorzata Matla. Obecni byli również dyrektorzy placówek biorących udział w konkursie: Małgorzata Sztompke, Alina Wierzbicka,  Maria Wiśniowska, Agata Kaczmarek, Dariusz Wojtkowiak, Ewa Patrzek. Z wielka przyjemnością organizatorzy i uczestnicy konkursu powitali  dr Tadeusza Samborskiego Prezesa Stowarzyszenia „Krajobrazy” w Legnicy.  

W dniu 23 maja 2019 r. w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja regionalna z okazji 100-lecia PSZ, która stanowiła kontynuację obchodów rozpoczętych konferencją centralną 23 stycznia br. na PGE Narodowym  w Warszawie

W wydarzeniu udział wzięli Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele najważniejszych  instytucji dla rynku pracy, w tym dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego oraz inni zaproszeni goście. Temat przewodni konferencji to: „Zmiana pokoleniowa – zarządzanie wiekiem na ryku pracy”.

  

W dniu 21.05.2019 r., z udziałem blisko 300 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 12 szkół podstawowych z powiatu legnickiego odbyły się Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe, rozgrywane w ramach Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Organizatorami sportowych zmagań byli: Powiat Legnicki, Gmina Ruja, Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Legnicy, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie.

 Uroczystego otwarcia Wiosennych Biegów Przełajowych dokonał Wójt Gminy Ruja -Paweł Gregorczuk. W otwarciu zawodów uczestniczył także Etatowy Członek Zarządu Powiatu Legnickiego - Krzysztof Sowiński , Sekretarz Gminy Ruja - Monika Błażeńko oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie - Joanna Stenzel-Chomiak .

Wielki sukces grupy teatralnej ZAŚWIATY, działającej przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Podczas „19 Dziecięco-młodzieżowych konfrontacji teatralnych” TEATRRRAŁKI w Jeleniej Górze spektakl „Na rozstajnych drogach” zdobył GRAND PRIX przeglądu w kategorii wiekowej 16-18 lat.

Grupę prowadzi Pani Karolina Rosocka, która również zdobyła indywidualną Nagrodę Instruktorską.

Serdecznie gratulujemy.