Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Dzięki środkom rządowym pozyskanym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 25 lutego br. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch nowych sal terapeutycznych. Udział w uroczystości wzięli Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego: Krzysztof Sowiński, Radna Rady  Powiatu Jolanta Bekaluk -Pyrz, a  także inni licznie przybyli zaproszeni goście.

W lutym br. Powiat Legnicki reprezentowany przez Wicestarostę Legnickiego Janinę Mazur oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Kowalczyka podpisali list intencyjny z Lidl sp. z o.o.  sp. k. w sprawie współpracy stron.

Karnawał to czas zabawy, świętowania i radości. Perły, błyskotki, pióra i maski – w tym okresie wszystkie ozdoby są dozwolone.
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie, na koniec tego zabawowego okresu zorganizował Bal Karnawałowy, na który zaproszono zaprzyjaźnione placówki. Aby uczcić tradycję Tłustego Czwartku, podopieczni pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego przygotowali pyszne wypieki, które mogli spróbować uczestniczący w balu goście.

Grafika: kwalifikacja wojskowaW dniu 26 lutego 2020 r. w powiecie legnickim rusza kwalifikacja wojskowa, potrwa do 12 marca br. Powiatowa Komisja Lekarska urzędować będzie w Legnicy w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik” przy ul. Koziorożca 9. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji Wojskowej w 2020 r. dotyczy:

W dniu 24.02.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy w ramach przygotowania do wojewódzkiego, wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20” odbyło się spotkanie zespołu autorskiego oraz zespołu koordynacji i zabezpieczenia działań praktycznych. Celem spotkania było przeprowadzenie ustaleń i konsultacji realizowanych w ramach części praktycznej ćwiczenia, która ma dobyć się na terenie Gminy Miłkowice.

Herb województwa dolnośląskiegoRozporządzenie dotyczy uchylenia rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu legnickiego i złotoryjskiego.

Treść rozporządzenia dostępna w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – pod adresem: edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1404/

Współpracujemy