Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

30 stycznia br. odbyło się II posiedzenie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. Zespół dyskutował nad projektem opinii w sprawie Strategii Powiatu Legnickiego oraz inicjatywami związanymi z Rokiem Rodziny. Członkowie Zespołu wyrazili chęć promowania samorządności wśród młodzieży w gminach Powiatu Legnickiego.

W dniu 24 stycznia br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się seminarium pt; Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2020 r. przepisów. Starosta Legnicki Adam Babuśka objął seminarium Patronatem Honorowym.   Uroczystego otwarcia dokonała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Dyrektor NOT „DOM TECHNIKA” w Legnicy Stanisław Sirojć.

28 stycznia br. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji Intencji Zawiązania Współpracy Między Gminami, Miastami i Powiatami Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powiat Legnicki reprezentował Starosta Adam Babuśka.

Swoje podpisy na deklaracji złożyli przedstawiciele 31 samorządów naszego regionu. Zintegrowanie Inwestycji Terytorialnych ma na celu połączenie wspólnych sił samorządów dla skuteczniejszego zdobywania środków na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027.

Z okazji przypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w imieniu Władz Powiatu Legnickiego składamy wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, samorządowcom i osobom odpowiedzialnym za politykę zatrudnieniową życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych i awansów oraz wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu również, by Wasz trud przyniósł jak najlepsze efekty, a lokalny rynek pracy prężnie się rozwijał.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

23 stycznia odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, przedstawiając porządek obrad. Sesję rozpoczęło sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r.


Jakie są priorytety dla naszego regionu, jak będzie się kształtować współpraca oraz jak wygląda sytuacja związana z ogniskiem ptasiej grypy w Strupicach – to główne tematy konferencji prasowej z udziałem Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, która odbyła się 24 stycznia br. w Starostwie Powiatowym. W konferencji udział wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członkowie Zarządu: Grzegorz Gapski, Anna Rozmus-Cieślik oraz Radny Artur Mackiewicz. Wśród przybyłych na konferencję osób znaleźli się: Wiceprezydent Legnicy Jadwiga Zienkiewicz, Burmistrz Miasta Chojnów Jan Serkies, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Sławomir Masojć oraz pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu legnickiego.

Współpracujemy