Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W sobotę 21 listopada br., na zaproszenie Oddziału TPD w Legnicy, przebywał z wizytą Rzecznik Praw Dziecka, minister Marek Michalak. Wziął udział w zorganizowanym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i 70-lecia TPD w naszym subregionie IV FORUM LAURETAÓW LEGNICKIEJ STATUETKI TPD „NADE WSZYSTKO DZIECKO”, przyznanej od 1998 r. 99 wybitnym postaciom działającym na rzecz dzieci oraz 10 instytucjom.

Statuetkę z nr 100, kapituła statuetki przyznała Dolnoślązakowi - Markowi Michalakowi, Rzecznikowi Praw Dziecka, za serce, troskę i dobro okazywane dzieciom.

Marek Michalak, z wielkim wzruszeniem, w otoczeniu dzieci z Legnicy i Bartoszowa przyjął to niezwykłe wyróżnienie. Rzecznik wysoko ocenił działalność i zaangażowanie Legnickiego Oddziału TPD na rzecz pomocy dzieciom, z uznaniem odniósł się do pracy samorządów w tym zakresie.

W uroczystości wzięli udział, m.in. Senator RP Dorota Czudowska, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Głównego TPD Zygmunt Nowaczyk i Prezes Dolnośląskiego Zarządu Regionalnego TPD Ryszard Wach.

Prezes legnickiego Oddziału TPD Kazimierz Pleśniak i Przewodniczący Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy Aleksander Kostuń podkreślili wkład samorządów, w tym powiatu legnickiego, w działalność TPD.

Warto dodać, że wśród laureatów statuetki „Nade wszystko dziecko” są mieszkańcy powiatu legnickiego: Tadeusz Samborski, Janina Mazur, Robert Wierzbicki, Violetta Urban, Katarzyna Błaszkiewicz i Renata Szmuc, a zbiorowym laureatem obchodzącym w tym roku 70-lecie Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach.

Na zakończenie debaty wystosowane zostało, przez zgromadzonych laureatów statuetki „Nade wszystko dziecko”, przesłanie w sprawie pomocy dzieciom i przestrzeganiu ich praw.

Współpacujemy