Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W marcu zapraszamy na cykl spotkań dotyczących nowych możliwości inwestycji w ramach działalności specjalnych stref ekonomicznych.

Na spotkaniach każdy zainteresowany dowie się jak zdobyć granty na rzecz swojej działalności, jak zabezpieczyć kredyt inwestycyjny lub jak pozyskać środki unijne które są jeszcze dostępne w naszym regionie.

 

Partner naszych spotkań firma EMAT HRC pomoże wskazać na błędy występujące w składanych przez Przedsiębiorców wnioskach o dofinansowanie oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości wykrywane w trakcie realizacji projektów.

Dzięki PIFE dowiesz się jakie środki finansowe można uzyskać w ramach swojego biznesu i z jakich warto skorzystać. Fundusze Europejskie to alternatywa na nowe innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorczości i szansa na realizację projektów wymagających zwiększonego budżetu. 

To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. 

Sprawdź czy posiadasz jako firma kwalifikacje do prowadzenia swojego biznesu na zupełnie nowych warunkach!

Poniżej znajdziesz USTAWĘ i ROZPORZĄDZENIE, którego dotyczą zmiany o których opowiemy ci na naszych spotkaniach:

Zachęcamy także do skorzystania z informacji zawartych na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu których odnosniki znajdą Państwo poniżej:

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-jedna-strefa-ekonomiczna/

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji#