Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Z okazji dnia drogowca i transportowca, w dniu 26 kwietnia 2019r., w Pałacu  w Krotoszycach odbyła się II KONFERENCJA UTRZYMANIA DRÓG I ULIC połączona   z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych, którą patronatem honorowym objął Starosta Legnicki Adam Babuśka. Konferencję zorganizowała Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W tym roku przewodnim tematem były „Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych”. Podczas konferencji prof. PWR Piotr Wrzecioniarz przedstawił nowoczesne technologie w zakresie elektromobilności i autonomiczności pojazdów na świecie oraz w kraju. Omówił zadania dla zarządców dróg i organizatorów ruchu na drogach wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  Uwarunkowania prawne i techniczne utworzenia przyłączy elektrycznych dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, przy drogach powiatowych i gminnych omówił Prezes SEP Tadeusz Kastner.  System wdrożenia ustawy w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zaprezentował  przedstawiciel firmy Bartosz Wojciechowski.

Modelowy system ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, a także  zarządzanie rozliczeń płatności na stacjach ładowania przedstawili przedstawiciele firm EvPlus sp. z o.o. w Poznaniu oraz ENSTO. Na placu wystawowym na dziedzińcu hotelu odbyły się pokazy różnych sposobów ładowania na przykładzie stacji ładowania i ładowarek ENSTO Pol Sp. z o.o. w Straszynie - samochodów o napędzie elektrycznym NISSAN LEAF, udostępnionych przez dealera IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach k. Legnicy. Uczestnicy, głównie przedstawiciele samorządów: powiatów, miast i gmin, a było ich ponad 30, mieli możliwość przejechania się „elektrytkiem”. Dla zaakcentowania rozwoju motoryzacji pokaz samochodów elektrycznych uatrakcyjniły przepięknie utrzymane pojazdy zabytkowe wystawione przez ich miłośników m.in. Zdzisława Dziaka z Prostyni oraz Ireneusza Józefczuka z Chojnowa. Po części wystawowej na sali wykładowej przedstawiciel Urzędu Miasta Legnicy Aleksander Krupa wygłosił referat nt. „Korytarz życia przy wykorzystaniu ITs w Legnicy”. Podczas debaty wytyczone zostały działania dla samorządów powiatów, miast i gmin do utworzenia na Dolnym Śląsku tzw. lokalnych sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach i przy drogach publicznych, w tym powiatowych i gminnych, tak aby umożliwić swobodny do nich dostęp, w szczególności dla podróżujących, turystów i innych przyjezdnych. Miejsca te powinny być skoordynowane z powstającymi komercyjnymi punktami ładowania. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rozwoju regionu. W celu koordynacji i ułatwienia działań powołano czteroosobową Radę ds. rozwoju elektromobilności, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu powiatu, świata nauki, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Zaproponowano też wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie w strategii województwa dolnośląskiego działań zmierzających do wprowadzenia elektromobilności.  

Współpracujemy