Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu 22 maja 2019 roku w Sali Bankietowej „Ceglany Dworek” w Chojnowie odbyła się IV Edycja Konkursu dla osób Niepełnosprawnych „Mamy Talent”, która została zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie. Była to okazja do zaprezentowania    przez osoby    niepełnosprawne swoich zdolności wokalnych, tanecznych czy kabaretowych. W imprezie uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Jutrzenka w Legnicy, WTZ Legnickie Pole, Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi, Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie, WTZ w Chojnowie, „Niebieskiego Parasola” w Chojnowie, Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i  Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie. W imprezie wzięli udział licznie zaproszeni goście: Wicestarosta Janina Mazur, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Paweł Grabek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, Zastępca Wójta Gminy Chojnów  Grzegorz Styrkowiec, Radna  Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk –Pyrz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie Lilia Walasek, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie Małgorzata Matla. Obecni byli również dyrektorzy placówek biorących udział w konkursie: Małgorzata Sztompke, Alina Wierzbicka,  Maria Wiśniowska, Agata Kaczmarek, Dariusz Wojtkowiak, Ewa Patrzek. Z wielka przyjemnością organizatorzy i uczestnicy konkursu powitali  dr Tadeusza Samborskiego Prezesa Stowarzyszenia „Krajobrazy” w Legnicy.  

Aby ośmielić i zachęcić uczestników konkursu, Dyrektor  Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie Mariola Pyrz wspólnie z podopiecznymi Rafałem Cieślikiem i Ryszardem Węgierskim, przygotowali krótki występ prezentujący zdolności wokalne. Po części konkursowej z-ca Wójta Grzegorz Styrkowiec, przedstawił widowni i uczestnikom wyniki.  

Wyróżnienie otrzymali: Józef Chrapko i Józef Pater z Dolnośląskiego  Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych  „Niebieski Parasol” z Chojnowa.
Trzecie miejsce zajęła Martyna Porada również z „Niebieskiego Parasola",  drugie MIEJSCE przypadło Julicie Koblańskiej z WTZ „Jutrzenka” z Legnicy, a  pierwsze miejsce zajął Rafał Cieślik ze Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego Krzysztof Sowiński oraz Prezes Stowarzyszenia „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski. Z rąk Prezesa nagrodę specjalną otrzymała Paulina Gawron ze Środowiskowego Domu Samopomocy ze Złotoryi.

 

Współpracujemy