Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Powiat Legnicki pozyskał z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dwie dotacje celowe o łącznej wysokości 155 000 zł. Pierwszą promesę w wysokości 39 000 zł powiat otrzymał na zakup nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania umożliwiającego szybszą realizację zadań przez pracowników ewidencji gruntów i budynków. Druga dotacja w wysokości 126 000 zł dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2191D (Prochowice - Kwiatkowice).

Wstępnie szacowane koszty tego zadania wynoszą ponad pół miliona złotych. Pozostała część realizacji tej inwestycji zostanie sfinansowana na zasadzie partnerstwa Powiatu Legnickiego z Miastem i Gminą Prochowice. Dodajmy, że będzie to kolejny etap remontu tej drogi.  W 2018 r. ogłoszono przetarg na zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2191D relacji Prochowice (ul. Jagiellońska – Malczyce) o długości 780 m. W wyniku przetargu zawarto umowę z Firmą Budowlaną FOBIS Sp. z o. o. Lubin na wartość 1 057 823,04 zł.  Na pokrycie części kosztów inwestycji została przyznana dotacja celowa z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 207 900 zł. Pozostałe wydatki z tytułu realizacji zadania poniosły wspólnie na podstawie zawartej umowy o partnerstwie Powiat Legnicki oraz Miasto i Gmina Prochowice.

Współpracujemy