Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W czwartek 4 lipca br., odbyła się  VII  Sesja   Rady   Powiatu   Legnickiego. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniając zmarłą Marię Smyk, Dyrektor Wydziału geodezji i gospodarki gruntami. Radni wysłuchali sprawozdania starosty Adama Babuśki z pracy Zarządu Powiatu, w okresie od 1 do 31 maja br., informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w roku 2018 i prognozę na rok 2019, a także ocenę bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 r. Podczas tej VII Sesji Rady Powiatu Legnickiego przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Legnickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z realizacji tych zadań za I półrocze 2019 roku.

Powiatowi radni głosowali nad dwoma uchwałami, w tym w sprawie zmian budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Miłym akcentem podczas VII Sesji Rady Powiatu było wręczenie przez Radnego Jana Łukasza podziękowań za pomoc przy realizacji III Dolnośląskiej Rewii Akordeonowej im. Michała Osiadacza „A w Prochowicach harmonia gra” dla Adama Babuśki Starosty Legnickiego oraz Aleksandra Kostunia Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego.