Drugi, w bieżącej kadencji, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego odbył się 21 sierpnia 2019 roku. W spotkaniu, poza burmistrzami miast i wójtami gmin z terenu powiatu legnickiego uczestniczyły władze powiatu: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, a także Skarbnik Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie – Pani Stanisława Repa.

Podczas zebrania samorządowcy omawiali sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania powiatu. Przewodniczący Konwentu Jan Serkies zobowiązał się do sporządzenia harmonogramu spotkań wraz z propozycją tematów, nad którymi Członkowie Konwentu będą w przyszłości debatować.