Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

23 sierpnia 2019 roku na polanie parkowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, zgodnie z tradycją, odbyła się jubileuszowa XX Wielka Biesiada, której przyświecało hasło „20 lat minęło”. Udział w tegorocznej imprezie wzięli pracownicy, mieszkańcy Domu, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście, wśród których była Janina Mazur wicestarosta legnicki, Anna Piątek - Olszuk dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Alicja Jaśkiewicz była wieloletnia dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” . Mieszkańcy Domu bardzo serdecznie przywitali Panią Alicję, okazując tym samym jak wiele łączy ich wspólnych przeżyć. Radość z ponownego spotkania widać też było na twarzy Pani Alicji.

Biesiada rozpoczęła się od części artystycznej, podczas której wszyscy uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę. Nie zabrakło również występu prząśnikowskiego kółka teatralnego. W trakcie imprezy odbył się także pokaz mody biesiadnej na przestrzeni 20 lat. Po czerwonym dywanie spacerowali mieszkańcy i pracownicy w strojach z minionych edycji biesiad. Organizatorzy zadbali również o część konkursową, w której chętnie wzięli udział zarówno mieszkańcy, jak i ich bliscy. Wszyscy uczestnicy konkurencji sportowych zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Zwieńczeniem całej Biesiady była wspólna zabawa taneczna przy skocznych dźwiękach muzyki.