23 sierpnia 2019 roku na polanie parkowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, zgodnie z tradycją, odbyła się jubileuszowa XX Wielka Biesiada, której przyświecało hasło „20 lat minęło”. Udział w tegorocznej imprezie wzięli pracownicy, mieszkańcy Domu, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście, wśród których była Janina Mazur wicestarosta legnicki, Anna Piątek - Olszuk dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Alicja Jaśkiewicz była wieloletnia dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” . Mieszkańcy Domu bardzo serdecznie przywitali Panią Alicję, okazując tym samym jak wiele łączy ich wspólnych przeżyć. Radość z ponownego spotkania widać też było na twarzy Pani Alicji.

Biesiada rozpoczęła się od części artystycznej, podczas której wszyscy uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę. Nie zabrakło również występu prząśnikowskiego kółka teatralnego. W trakcie imprezy odbył się także pokaz mody biesiadnej na przestrzeni 20 lat. Po czerwonym dywanie spacerowali mieszkańcy i pracownicy w strojach z minionych edycji biesiad. Organizatorzy zadbali również o część konkursową, w której chętnie wzięli udział zarówno mieszkańcy, jak i ich bliscy. Wszyscy uczestnicy konkurencji sportowych zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Zwieńczeniem całej Biesiady była wspólna zabawa taneczna przy skocznych dźwiękach muzyki.