Ostatni z cyklu Letnich Koncertów Organowych w tym roku odbył się 30 sierpnia w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Mury Bazyliki rozbrzmiewały utworami Georga Friedricha Händla, Johanna Gottfrieda Walthera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha oraz wariacjami na temat pieśni Bogurodzica. Wśród osób przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe był Aleksander Kostuń, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego. Publiczność obecna na koncercie organowym, przeżyła prawdziwą ucztę duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry Michała Kocota nagrodzone zostały gromkimi brawami. Grzegorz Gapski, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, prowadząc koncert przed każdym granym utworem przybliżał publiczności jego twórcę i genezę.

Wraz z ostatnim dźwiękiem utworu kończącego czwarty koncert zakończyły się Letnie Koncerty Organowe Anno Domini 2019. Mając w pamięci występy organowe zagrane w tej edycji z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejną V, a więc jubileuszową edycję w 2020 roku, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Michał Kocot

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie organów Andrzeja Garbarka. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz dra Arkadiusza Bialica, w klasie klawesynu prof. Magdaleny Myczki oraz dr Andrzeja Zawiszy, studiów solistycznych w Hochschule für Musik we Freiburgu, w klasie organów prof. Martina Schmedinga oraz studiów podyplomowych, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach. Studiował także w ramach programu wymiany studentów „Erasmus” w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie (organy – prof. Ludger Lohmann, klawesyn – prof. Jorg Halubek). W roku 2018 uzyskał tytuł doktora sztuki.

Jest laureatem kilku konkursów organowych (m.in.: I miejsce na XVIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. L. Janáčka w Brnie, II miejsce na VIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. G. Silbermanna we Freibergu, I miejsce na XX Międzynarodowym Konkursie Organowym w Wiesbaden, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Norymberdze, II miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu).

Dwa razy był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2015 roku otrzymał stypendium „Młoda Polska”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

Obecnie pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.