Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Ostatni z cyklu Letnich Koncertów Organowych w tym roku odbył się 30 sierpnia w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Mury Bazyliki rozbrzmiewały utworami Georga Friedricha Händla, Johanna Gottfrieda Walthera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha oraz wariacjami na temat pieśni Bogurodzica. Wśród osób przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe był Aleksander Kostuń, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego. Publiczność obecna na koncercie organowym, przeżyła prawdziwą ucztę duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry Michała Kocota nagrodzone zostały gromkimi brawami. Grzegorz Gapski, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, prowadząc koncert przed każdym granym utworem przybliżał publiczności jego twórcę i genezę.

Wraz z ostatnim dźwiękiem utworu kończącego czwarty koncert zakończyły się Letnie Koncerty Organowe Anno Domini 2019. Mając w pamięci występy organowe zagrane w tej edycji z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejną V, a więc jubileuszową edycję w 2020 roku, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Michał Kocot

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie organów Andrzeja Garbarka. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz dra Arkadiusza Bialica, w klasie klawesynu prof. Magdaleny Myczki oraz dr Andrzeja Zawiszy, studiów solistycznych w Hochschule für Musik we Freiburgu, w klasie organów prof. Martina Schmedinga oraz studiów podyplomowych, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach. Studiował także w ramach programu wymiany studentów „Erasmus” w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie (organy – prof. Ludger Lohmann, klawesyn – prof. Jorg Halubek). W roku 2018 uzyskał tytuł doktora sztuki.

Jest laureatem kilku konkursów organowych (m.in.: I miejsce na XVIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. L. Janáčka w Brnie, II miejsce na VIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. G. Silbermanna we Freibergu, I miejsce na XX Międzynarodowym Konkursie Organowym w Wiesbaden, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Norymberdze, II miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu).

Dwa razy był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2015 roku otrzymał stypendium „Młoda Polska”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

Obecnie pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.