W auli Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, 14 września br. pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bp Prof. Hab. Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego odbyła się konferencja inaugurująca IX tydzień wychowania odbywający się pod hasłem: „Zamieszkać razem z Jezusem”. Konferencja była poświęcona wychowaniu i samorządowej polityce wobec małżeństw i rodzin.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej zaprosili uczestników konferencji na mszę świętą o godzinie 10.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. W ten wymowny sposób rozpoczęła się Konferencja, podczas której rozważano wiele bardzo ważnych tematów m.in.: „Budowanie relacji w procesie wychowania” – wykład prowadził Ks. Bp Marek Mendyk. Kolejne zagadnienia związane z polityką rodzinną i wychowaniem dzieci poruszano w następujących wykładach: „Św. Jan Paweł II – Patron rodzin i ojciec światowych spotkań rodzin” – Ks. Dr Bogusław Wolański, „Prawne uwarunkowania wsparcia samorządu dla małżeństwa i rodziny na przykładzie samorządowej karty praw rodzin” – dr Marcin Olszówka z ORDO IURIS, „Rola świadectwa w wychowaniu” - Ks. Dr Marek Osmulski. Starosta legnicki Adam Babuśka przedstawił informację nt.: „Rok rodziny w Powiecie Legnickim”. Wykłady zainspirowały uczestników do dyskusji z prelegentami. Podsumowania konferencji dokonała Stanisława Repa. Wykłady i wystąpienia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu, a wśród zaproszonych gości byli: Senator RP Dorota Czudowska, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, dr Tadeusz Samborski Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy”, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu.

Foto:
legnica.fm,
M.J