W ramach 62 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej 20 września br. odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Alfredowi Olszewskiemu. Uroczystość rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu występem młodzieży szkolnej, która przybliżyła sylwetkę Alfreda von Olszewskiego (ur. W 1859 roku w Eichholz, zm. W 1909 r. w Nervi) szlachcica i oficera pruskiego wywodzącego się z polskiej rodziny Olszewskich z Podlasia. Szlachcic ów zapisał się w historii nietypowym jak na czasy antypolskich Niemiec testamentem, w którym wzywał swoich potomków do powrotu do polskich korzeni. W wypadku odmowy spełnienia warunków testamentu cały majątek miał przypaść Henrykowi Sienkiewiczowi, pisarzowi, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na Alfreda Olszewskiego.

Po występie uczniów przewidziano odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich specjalne wyróżnienie dla uczestnika 62 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, który jako pierwszy zarejestrował się na liście. W ramach tego wyróżnienia wicestarosta Jania Mazur przekazała piękny album o powiecie legnickim.

Kolejnym punktem uroczystości było przejście uczestników zlotu i zaproszonych gości do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu. Ksiądz dr Stanisław Szupieńko w swoim wystąpieniu przybliżył historię chrześcijaństwa w tym regionie i kościoła, pochodzącego z XV w., mającego charakter obronny (wieża). W XVI w. przeszedł on w ręce protestantów w księstwie legnicko-brzeskim. Przebudowany i rozbudowany ze względu na potrzeby wiernych jako duży kościół ucieczkowy obsługiwał prześladowanych z księstwa świdnicko-jaworskiego. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób rodziny Olszewskich.

Przejazd do dworku szlacheckiego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich i odsłonięcie tablicy poświęconej Alfredowi Olszewskiemu ufundowanej przez Powiat Legnicki i Gminę Krotoszyce to kolejny element uroczystości. Aktu odsłonięcia dokonali Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wójt gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele powiatu i gminy Krotoszyce.

Pięknie prezentujący się dworek w Warmątowicach Sienkiewiczowskich zawdzięcza swój aktualny wygląd właścicielom nieruchomości Państwu Jadwidze i Jarosławowi Rabkowskim, którzy wiele wysiłku i nakładów finansowych poświęcają, aby ten zabytkowy obiekt mający tak ciekawą historię cieszył nas, mieszkańców powiatu, świetnym wyglądem.