Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Ostrzeżenie – Burze z gradem /1
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W ramach 62 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej 20 września br. odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Alfredowi Olszewskiemu. Uroczystość rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu występem młodzieży szkolnej, która przybliżyła sylwetkę Alfreda von Olszewskiego (ur. W 1859 roku w Eichholz, zm. W 1909 r. w Nervi) szlachcica i oficera pruskiego wywodzącego się z polskiej rodziny Olszewskich z Podlasia. Szlachcic ów zapisał się w historii nietypowym jak na czasy antypolskich Niemiec testamentem, w którym wzywał swoich potomków do powrotu do polskich korzeni. W wypadku odmowy spełnienia warunków testamentu cały majątek miał przypaść Henrykowi Sienkiewiczowi, pisarzowi, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na Alfreda Olszewskiego.

Po występie uczniów przewidziano odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich specjalne wyróżnienie dla uczestnika 62 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, który jako pierwszy zarejestrował się na liście. W ramach tego wyróżnienia wicestarosta Jania Mazur przekazała piękny album o powiecie legnickim.

Kolejnym punktem uroczystości było przejście uczestników zlotu i zaproszonych gości do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu. Ksiądz dr Stanisław Szupieńko w swoim wystąpieniu przybliżył historię chrześcijaństwa w tym regionie i kościoła, pochodzącego z XV w., mającego charakter obronny (wieża). W XVI w. przeszedł on w ręce protestantów w księstwie legnicko-brzeskim. Przebudowany i rozbudowany ze względu na potrzeby wiernych jako duży kościół ucieczkowy obsługiwał prześladowanych z księstwa świdnicko-jaworskiego. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób rodziny Olszewskich.

Przejazd do dworku szlacheckiego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich i odsłonięcie tablicy poświęconej Alfredowi Olszewskiemu ufundowanej przez Powiat Legnicki i Gminę Krotoszyce to kolejny element uroczystości. Aktu odsłonięcia dokonali Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wójt gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele powiatu i gminy Krotoszyce.

Pięknie prezentujący się dworek w Warmątowicach Sienkiewiczowskich zawdzięcza swój aktualny wygląd właścicielom nieruchomości Państwu Jadwidze i Jarosławowi Rabkowskim, którzy wiele wysiłku i nakładów finansowych poświęcają, aby ten zabytkowy obiekt mający tak ciekawą historię cieszył nas, mieszkańców powiatu, świetnym wyglądem.

Współpracujemy