W dniu wczorajszym, 26 września, odbyła się IX sesja Rady Powiatu Legnickiego, podczas której radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do31 sierpnia 2019 r. przedstawionego przez starostę legnickiego Adama Babuśkę oraz Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 roku, które przedstawiła przewodnicząca komisji Beata Castañeda Trujillo. Podczas sesji Radni przyjęli dziewięć uchwał:

 1. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego,
 2. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golonce Dolnej i nadania mu statutu,
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w pięcioletnie Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 5. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia
  od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 6. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 7. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok,
 8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.