Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Logo: Dolnośląska Federacja Organizacji PozarządowychDolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku - V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI, który odbędzie się dnia 23 października 2019r. (środa) o godzinie 9.00 w miejscowości Krzyżowa k. Świdnicy.

Podczas kongresu odbędą się:

 • debata plenarna pt. "Wyzwania dla kolejnych pokoleń",
 • wystąpienia inauguracyjne pn. "Nowy początek w relacjach z Samorządem",
 • 12 paneli dyskusyjnych,
 • jubileusze: 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego".

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.:

 • Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk,
 • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
 • Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk,
 • Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
 • Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Janina Ochojska-Okońska,
 • Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie Jan Jakub Wygnański.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w kongresie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli.

 

Udział w Kongresie jest  b e z p ł a t n y. Dojazd na wydarzenie na koszt własny.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając, w terminie do 18 października 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Program kongresu

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

602-376-974 lub 699-858-391.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.