Logo: Dolnośląska Federacja Organizacji PozarządowychDolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku - V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI, który odbędzie się dnia 23 października 2019r. (środa) o godzinie 9.00 w miejscowości Krzyżowa k. Świdnicy.

Podczas kongresu odbędą się:

  • debata plenarna pt. "Wyzwania dla kolejnych pokoleń",
  • wystąpienia inauguracyjne pn. "Nowy początek w relacjach z Samorządem",
  • 12 paneli dyskusyjnych,
  • jubileusze: 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego".

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.:

  • Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk,
  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,
  • Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk,
  • Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska,
  • Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Janina Ochojska-Okońska,
  • Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie Jan Jakub Wygnański.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w kongresie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli.

 

Udział w Kongresie jest  b e z p ł a t n y. Dojazd na wydarzenie na koszt własny.

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając, w terminie do 18 października 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Program kongresu

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

602-376-974 lub 699-858-391.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.