Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego TPD Kazimierza Pleśniaka, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń oraz Radna Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk-Pyrz wzięli udział w uroczystym koncercie z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 75-lecia na Dolnym Śląsku, który odbył się w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście. Wśród nich Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr. Tadeusz Samborski oraz Parlamentarzyści i ich przedstawiciele.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Legnicy za systematyczny wysiłek na rzecz dobra dzieci poza ramami obowiązków zawodowych i bezpośrednią pracę dla jego dobra wyróżnił odznaką Przyjaciel Dziecka Starostę Legnickiego Adama Babuśkę. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur za okazywane dzieciom serce, pomoc i poniesiony trud
w stworzeniu warunków dla ich pomyślnego rozwoju wyróżniona została Medalem Wdzięczności.