Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego.

Obchody święta w jednostkach organizacyjnych powiatu legnickiego, miały charakter uroczysty. Wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu legnickiego życzenia z wyrazami uznania i wdzięczności złożyły władze Powiatu.

W uroczystościach, które odbyły się w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku, udział wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Podczas uroczystego spotkania padło wiele słów uznania i podziękowań dla pracowników Domu, zarówno ze strony Dyrektora Tomasza Króla, jak i zaproszonych gości. W wyrazie swojej wdzięczności Mieszkańcy Domu wraz z terapeutami przygotowali przepiękną część artystyczną. Odbył się Koncert Życzeń z pełnymi czaru i humoru dedykacjami dla pracowników Domu.

Podobnie miła atmosfera panowała w pozostałych jednostkach. Serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w codziennej pracy przekazała swoim pracownikom Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie Mariola Pyrz. Dziękując za wkład i poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi, życzyła wszystkim dalszych sukcesów, satysfakcji w pracy zawodowej, entuzjazmu i wiary w drugiego człowieka.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie podopieczni przygotowali wspaniałe życzenia, a na ręce Dyrektor Marii Wiśniowskiej wręczyli kwiaty dla całego personelu z wyrazami uznania za poświęcenie i oddaną pracę.

Tak uroczysty dzień był idealnym momentem na wyrażenie szacunku i podziękowań dla pracowników socjalnych za ich pracę. Wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz drugiego człowieka wymagającego wsparcia i pomocy na wielu polach jego funkcjonowania w rodzinie i społeczności nie jest proste. Wymaga dużo poświęceń, cierpliwości i zaangażowania, ale daje dużo satysfakcji, a podopieczni często dziękują za to uśmiechem.