Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Nocna i świąteczna opieka medycznaPunkty nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej realizują świadczenia od godz. 1800 do godz. 800 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne i w święta. Zgodnie z wykazem świadczeniobiorców, którzy podpisali umowę z NFZ na terenie powiatu legnickiego nocną i świąteczną opiekę zdrowotną zabezpieczają:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

 • 76 72 11 644 - rejestracja Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
 • konsultacja w formie teleporady z lekarzem zostanie zrealizowana
  po telefonicznej rejestracji.

Przychodnia Rejonowa
ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów
BUDYNEK II od strony ul. Kazimierza Wielkiego 11

Telefony kontaktowe:


Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.