Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 18 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Ponad dziewięćdziesięcioro dzieci z pieczy zastępczej spotkało się ze św. Mikołajem.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur i Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz inni zaproszeni goście.

To magiczne spotkanie w tak niecodziennej atmosferze mogło się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

W tym wyjątkowym dniu dziecięce marzenia pomogła Nam spełnić dość liczna „Drużyna Mikołai”, którzy reprezentowali firmę Amazon.

Na ręce Pana Marcin Rusnaczenko, General Manager Amazon FC WO5 Okmiany  w obecności zaproszonych gości zostały złożone podziękowania za obdarowanie każdego z dzieci wymarzonym i oczekiwanym prezentem.

Po otrzymaniu prezentów na naszych najmłodszych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Mikołajki dla Rodzin Zastępczych to oczywiście świetna zabawa i integracja Rodzin Zastępczych z terenu naszego powiatu. Organizatorowi imprezy – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przyświeca jeszcze jedna bardzo ważna idea, uwrażliwiania ludzi na potrzeby dzieci i niezmiennie promuje ideę rodzicielstwa zastępczego.