Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu 18 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyło się spotkanie Mikołajkowe. Ponad dziewięćdziesięcioro dzieci z pieczy zastępczej spotkało się ze św. Mikołajem.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur i Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz inni zaproszeni goście.

To magiczne spotkanie w tak niecodziennej atmosferze mogło się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

W tym wyjątkowym dniu dziecięce marzenia pomogła Nam spełnić dość liczna „Drużyna Mikołai”, którzy reprezentowali firmę Amazon.

Na ręce Pana Marcin Rusnaczenko, General Manager Amazon FC WO5 Okmiany  w obecności zaproszonych gości zostały złożone podziękowania za obdarowanie każdego z dzieci wymarzonym i oczekiwanym prezentem.

Po otrzymaniu prezentów na naszych najmłodszych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Mikołajki dla Rodzin Zastępczych to oczywiście świetna zabawa i integracja Rodzin Zastępczych z terenu naszego powiatu. Organizatorowi imprezy – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy przyświeca jeszcze jedna bardzo ważna idea, uwrażliwiania ludzi na potrzeby dzieci i niezmiennie promuje ideę rodzicielstwa zastępczego.

Współpracujemy