Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Od ponad 10 lat ludzie związani z wrocławskim Studiem Wschód organizują zbiórkę darów dla Polaków na Kresach. Początkowo Akcję tworzyli ci, których Kresy były i są drugim domem. Na przestrzeni lat do udziału w Akcji dołączyli ludzie o wielkich sercach wspierani przez różne instytucje, urzędy, szkoły.

Od kilku lat akcję wspiera Starostwo Powiatowe wraz z jednostkami organizacyjnymi. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników i pokazuje, jak wielu ludziom los naszych Rodaków na Kresach nie jest obojętny. Inicjatywa Pani Grażyny Orłowskiej - Sondej z Fundacji Studio Wschód polega na przygotowaniu paczek, które potem są przekazywane naszym Rodakom na Kresach. Do paczek trafiają podstawowe produkty spożywcze, słodycze, kosmetyki i środki chemiczne. Wszystko to, co mogłoby pomóc i jednocześnie sprawić radość.

 I właśnie 03.01 bus pełen prezentów dla naszych Rodaków na Kresach wyjechał spod Starostwa. Akcję zorganizowała i koordynowała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, przy współpracy z Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbiety Iwanickiej oraz pracowników Starostwa Magdaleny Maliszewskiej, Joanny Zieziuli i Magdaleny Kozioł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły tę wyjątkową inicjatywę.

Współpracujemy