Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Od ponad 10 lat ludzie związani z wrocławskim Studiem Wschód organizują zbiórkę darów dla Polaków na Kresach. Początkowo Akcję tworzyli ci, których Kresy były i są drugim domem. Na przestrzeni lat do udziału w Akcji dołączyli ludzie o wielkich sercach wspierani przez różne instytucje, urzędy, szkoły.

Od kilku lat akcję wspiera Starostwo Powiatowe wraz z jednostkami organizacyjnymi. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem pracowników i pokazuje, jak wielu ludziom los naszych Rodaków na Kresach nie jest obojętny. Inicjatywa Pani Grażyny Orłowskiej - Sondej z Fundacji Studio Wschód polega na przygotowaniu paczek, które potem są przekazywane naszym Rodakom na Kresach. Do paczek trafiają podstawowe produkty spożywcze, słodycze, kosmetyki i środki chemiczne. Wszystko to, co mogłoby pomóc i jednocześnie sprawić radość.

 I właśnie 03.01 bus pełen prezentów dla naszych Rodaków na Kresach wyjechał spod Starostwa. Akcję zorganizowała i koordynowała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, przy współpracy z Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbiety Iwanickiej oraz pracowników Starostwa Magdaleny Maliszewskiej, Joanny Zieziuli i Magdaleny Kozioł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły tę wyjątkową inicjatywę.