Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

30 stycznia br. odbyło się II posiedzenie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. Zespół dyskutował nad projektem opinii w sprawie Strategii Powiatu Legnickiego oraz inicjatywami związanymi z Rokiem Rodziny. Członkowie Zespołu wyrazili chęć promowania samorządności wśród młodzieży w gminach Powiatu Legnickiego.

Wszystkie bieżące informacje na temat działań Zespołu można śledzić na Facebooku.