Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Zagrożenie epidemiczne nadal trwa. W trybie nadzwyczajnym 27.04 br. zwołana została XV sesja Rady Powiatu Legnickiego, która odbyła się w trybie zdalnym, bez udziału publiczności. Transmisję z obrad można było śledzić on-line na stronie powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, a udział w niej wzięło 16 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Podjęto cztery uchwały:

 1. Uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
 3. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie.
 4. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie.

Uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu legnickiego związana była z przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesą w ramach programu „Ochrona zabytków”, na realizację zadania pod nazwą „Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.)”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych przeznaczone będzie na kolejne prace związane z odrestaurowaniem i odnowieniem budynku wraz z osuszeniem części elewacji frontowej oraz odnowieniem dachów wieżyczek (etap 5).

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu legnickiego związane są ściśle z realizacją zadania dotyczącego wykonania instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
Mimo trudnej i nadzwyczajnej sytuacji, sesja przebiegła bezproblemowo, dzięki czemu będzie można zrealizować zaplanowane inwestycje.

Współpracujemy