Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

XVI sesja Rady Powiatu Legnickiego odbyła się w 28 maja br.  W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w formie wideo transmisji. Wszystko z troską o zapewnienie bezpieczeństwa Radnym i pracownikom Starostwa. Transmisja dostępna była on-line na stronie internetowej powiatu legnickiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w sesji wzięło 17 Radnych. Wszyscy Radni słyszeli się i widzieli. 

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali i przyjęli:

 1. Sprawozdanie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2019.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2019.
 4. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019.
 5. Sprawozdanie z Pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku.

Radni zdecydowali o podjęciu:

 1. Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
 2. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2019 rok.
 3. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za rok 2019.
 4. Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 5. Uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Rui na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej.
 7. Uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podczas posiedzenia zaprezentowany i rozpatrywany był Raport o stanie powiatu za 2019 rok. Radni zrealizowali cały porządek obrad.

 

Współpracujemy