Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wyjątkowa uroczystość, z zachowaniem środków bezpieczeństwa, miała miejsce 1 czerwca br. w budynku Starostwa. Kazimierz Pleśniak Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy wręczył statuetki „Nade wszystko dziecko 2020”, które przyznawane są od 23 lat. Są one ogromnym wyróżnieniem za trud, ciężką pracę na rzecz potrzebujących rodzin i dzieci. Udział w uroczystości wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.

W tym roku za wkład i pracę na rzecz dzieci TPD wyróżniło: Dyrektorkę Zespołu Szkół w Legnickiem Polu Dorotę Anklewicz-Siczek, Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Krzywej Jolantę Bekaluk-Pyrz, Nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach Anetę Rosiak Zembalę, Wicekanclerza PWSZ w Legnicy Jerzego Stefaniaka oraz nauczycielkę z Rosochatej Violettę Taurowską.

Za całoroczne osobiste zaangażowanie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, władze Powiatu Legnickiego złożyły na ręce Prezesa Kazimierza Pleśniaka podziękowania. Wyrazy uznania skierowały również do pracowników i działaczy TPD.

Podczas uroczystości Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Grażyna Laurowska otrzymała Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego na Dolnym Śląsku 75 lat.

Z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Dziecka TPD przekazało dzieciom ponad półtora tysiąca paczek ze słodyczami, które zasponsorowały: Lidl oraz Carrefour. Wśród darczyńców znaleźli się również: Fundacja EuCO DZIECIOM, Premio Decart, Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o., Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy.

Współpracujemy