W miniony poniedziałek wykonano profilaktyczne testy dotyczące zakażenia koronawirusem wśród personelu Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” dla Dorosłych w Brenniku. 3 czerwca br.  spłynęły wyniki pobranych wymazów i wszystkie są ujemne. Pracownicy jednostki są zdrowi.