Gradika: PszczołaNa terenie powiatu złotoryjskiego w miejscowości Wojciechów pojawiło się ognisko zgnilca amerykańskiego, choroby bakteryjnej,  która zabija  całe pszczele rodziny. W promieniu 6 km od zarażonej pasieki wyznaczono obszar zapowietrzony, który obejmuje 7 miejscowości w powiecie złotoryjskim oraz 14 miejscowości w powiecie legnickim. Na drogach pojawią się tablice ostrzegawcze ze stosownym napisem. W całym obszarze zapowietrzonym obowiązuje zakaz przemieszczania rodzin i matek pszczelich, pni pszczelarskich, sprzętu i narządzi używanych do pracy w pasiece.

W związku z wystąpieniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, jako choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 16 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu legnickiego i złotoryjskiego.

Link do Dz. Urz. Woj. Dolośl. 2020: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3697/

Mapa poglądowa: obszar zapowietrzony