Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Logo:tarcza antykryzysowaZakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco wdraża i realizuje rozwiązania, które mają zapobiegać gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa.

Celem zadań jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy różne grupy przedsiębiorców z naszego regionu otrzymały z legnickiego Oddziału ZUS informacje o produktach i formach wsparcia działalności gospodarczej, z których mogą skorzystać.

W ramach Tarczy Antykryzysowej realizowane są zadania:

 • zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych;
  świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
  ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej — odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek;  odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.;
 • zawieszenie spłaty należności objętych umową o rozłożenie zadłużenia na raty lub umową o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy.

Wielkość już udzielonego wsparcia obrazują dane lokalne legnickiego Oddziału ZUS j regionalne dla Dolnego Śląska (wg stanu na 16 czerwca 2020 r.):

 

 

legnicki

Oddział ZUS

Dolny Śląsk

świadczenia postojowe dla zleceniobiorców i prowadzących działalność gospodarczą

27 096 przedsiębiorców z terenu działania Oddziału w Legnicy otrzymało wsparcie finansowe

w skali regionu 153 367 przedsiębiorców otrzymało wsparcie finansowe

łączna kwota wsparcia wynosi 44 mln zł

łączna kwota wsparcia w skali regionu przekracza 244,5 mln zł

spośród wszystkich wniosków złożonych do ZUS 88 proc. zostało rozpatrzonych pozytywnie

 

zwolnienie z opłacania składek

Oddział zrealizował 40,1 tys. wniosków od przedsiębiorców w sprawie zwolnienia ze składek

w skali regionu wszystkie placówki ZUS zrealizowały 216,3 tys. wniosków od przedsiębiorców

kwota łączna umorzenia należności wynosi 99,3 mln zł

kwota umorzenia należności w skali regionu wynosi 557,7 mln zł

spośród wszystkich wniosków złożonych do ZUS 82 proc, zostało rozpatrzonych pozytywnie

 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

korzystają z niego mieszkańcy regionu sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19

do Oddziału wpłynęło ponad 16,7 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek

świadczenia wypłacono w łącznej kwocie 3,4 mln zł

w skali regionu do wszystkich placówek ZUS wpłynęło ponad 60 tys. wniosków

 

 

Wszyscy mieszkańcy regionu, którzy mają więc potrzebę skorzystać z pomocy ekspertów ZUS, mogą otrzymać ją bezpośrednio, W czasie osobistej wizyty w placówce Zakładu. Alternatywą jest załatwienie swojej sprawy przez Internet (pue.zuspl). Pomoc klientom świadczą również pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT), a kontakt do centrum można znaleźć na stronie internetowej Zakładu zus.pl.

Współpracujemy