W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy odbyło się uroczyste podsumowanie działalności w roku szkolnym 2019/2020, na którym gościli przedstawiciele Władz Powiatu Legnickiego – Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.

Miło nam poinformować, że za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w działalność TPD Członkowie Kapituły przyznali statuetkę Dobroczyńca Roku 2019/2020 Wicestaroście Legnickiemu Janinie Mazur. To ogromne wyróżnienie i satysfakcja za zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń otrzymał wyróżnienie specjalne przyznawane w roku 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku za udzieloną pomoc i wsparcie Stowarzyszeniu i członkostwo w Społecznej Radzie Programowo-Doradczej TPD.

Podczas spotkania przyznano nagrody dla najaktywniejszych kół TDP w okręgu legnickim. Wśród laureatów konkursu w czołówce znaleźli się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu, Szkoła Podstawowa w Bieniowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Prochowicach.

Za najciekawsze wydarzenie roku uznano zorganizowany w Prochowicach „Dzień pamięci św. Jana Pawła II”.

Gratulujemy wszystkim laureatom.