Za sprawą nominacji ŚDS Nr 2 w Chojnowie, Dyrektor Celina Witkowska wraz z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji#GaszynChallenge. Wszyscy z przyjemnością i zaangażowaniem przyjęli wyzwanie, wykonując zadanie i dokonując wpłaty na rzecz organizacji się pomaga.pl. Do wykonania zadania nominowano:                    
1. Powiatowy Ośrodek Rozwoju i Edukacji w Jaworze.                        
2. Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy