Trwające osiem dni uroczystości: 25-lecia parafii oraz 75-lecia przesiedlenia mieszkańców Brzeżan obchodzone były w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.  Zostały one uwieńczone koncertem organowym w niedzielę 28 czerwca br. oraz Mszą św. odpustową 29 czerwca br. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Legnicki Adam Babuśka. W uroczystościach uczestniczyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski.

Z okazji tak dostojnego Jubileuszu podczas Mszy św. odpustowej Wicestarosta Legnicki Janina Mazur złożyła na ręce Księdza proboszcza gratulacje i życzenia wielu łask Bożych dla całej Wspólnoty Parafialnej, wręczając Dziekanowi Dekanatu Chojnów ks. dr. Markowi Osmulskiemu Medal nadany z okazji 20-lecia Powiatu Legnickiego oraz pamiątkowy Album Powiat Legnicki. Człowiek i przyroda.

Obchodzony Jubileusz był szczególnym czasem wdzięczności Bogu za dar wspólnoty, ale także podziękowań dla tych wszystkich, których zaangażowanie i praca pozwoliły cieszyć się tą doniosłą rocznicą.