Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był gościem Starosty Legnickiego Adama Babuśki. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski.

Podczas spotkania Wicemarszałek poinformował o przeznaczeniu środków finansowych na doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 

Będzie to miało z pewnością znaczący wpływ na dostęp i jakość świadczonych usług medycznych naszych mieszkańców.