Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 156 z dnia 08.06.2020  w dniu 1 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania. W dniu treningu o godz. 17.00 będzie wyemitowany z wykorzystaniem syren alarmowych sygnał „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Wyemitowanie ww. sygnału w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.