LP. Nazwa wydarzenia Data Forma Organizator
1. Konkurs na plakat, hasło i spot kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie legnickim 15.02.2021 konkurs Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. II Tydzień Walki z Depresją 21-27.02.2021 Konferencje naukowe, warsztaty i wykłady tematyczne, projekcja filmowa, konsultacje on-line ze specjalistami Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
3. Emisja pamiątkowego banknotu 0 Euro – Legnickie Pole- Bitwa pod Legnicą 1241 Czerwiec 2021 Emisja pamiątkowego banknotu 0 Euro w dwóch lokalizacjach: Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu oraz w Pawilonie na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy Muzeum Miedzi w Legnicy
4. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w powiecie legnickim. 28.05.2021 - 27.05.2022 kampania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Gala XLV Dni Nauki i Techniki 07.09.2021 Konferencje, seminaria, imprezy, szkolenia Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy
6. X Legnicki Festiwal Romansu Polsko-Rosyjskiego „Słowiańskie Barwy Miłości” im. Lidii Nowikowej 13-19.09.2021 Koncert Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy
7. Poszukiwania obozu polowego francuskich żołnierzy III Korpusu Armii Boru utworzonego w roku 1813 między północno-wschodnimi przedmieściami Legnicy (dawniej wieś Piątnica) a Pątnowem Legnickim  09-12.09.2021 Badania poszukiwawczo- eksploracyjne Stowarzyszenie Floren Legnicki, Gniewomierz
8. „Zapomniany obóz” - biwak historyczny  10-12.09.2021 Biwak Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”, Raczkowa
9. „Piękno Legnicy, Powiatu Legnickiego oraz Dolnego Śląska oczami dziecka i osoby dorosłej” 22.09.2021 wystawa   Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
10. XV Ogólnopolska Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 12.10.2021 konferencja Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Oddział w Legnicy 
11 Miesiąc zdrowia psychicznego- program przeciwdziałania depresji  01.10.2021 - 31.10.2021 Konsultacje, wykłady, warsztaty Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie

a