Celem programu jest;

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, sztuce i kulturze oraz w sporcie osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki,

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury,

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności;

4) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Legnickiego w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblach ponad powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości.

Stypendia przyznaje się w trzech kategoriach:

1) naukowej - przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce,

2) artystycznej - dla uczniów wybitnie uzdolnionych w dziedzinie sztuki lub kultury,

3) sportowej - za osiągnięcia wysokich wyników w dyscyplinach sportowych.

W programie uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie uczęszczający do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.

Pliki do pobrania

Zasady przyznawania stypendiów starosty w ramach programu stypendialnego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Legnicki:

  1. Uchwała nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2020 r.