Informacja telefoniczna:

 • prawa jazdy                 tel. 76-72-43-459,
 • rejestracja pojazdów tel. 76-72-43-452,
                                               76-72-43-453,
                                               76-72-43-454,
                                               76-72-43-455,
 • transport drogowy        tel. 76-72-43-456

 

Dyrektor Wydziału: Joanna Jękot
       Tel. 76-72-43-460

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział przyjmuje interesantów:

Poniedziałek od 800 do 1500
Wtorek od 800 do 1700
Środa od 800 do 1500
Czwartek od 800 do 1500
Piątek od 800 do 1300

Osoby załatwiające sprawy po godzinie 1500, ze względu na zamknięcie kasy starostwa, będą mogły dokonywać opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych za pomocą karty płatniczej bezpośrednio na stanowisku obsługi lub będą musiały się legitymować dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej wpłaconej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy (na: Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego) z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego należą sprawy:

 1. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
  1. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
  2. wydawania profilu kandydata na kierowcę,
  3. wydawania, zatrzymywania, cofania, przywracania i wymiany uprawnień do kierowania pojazdami
  4. wydawania międzynarodowych praw jazdy, a także sprawozdawczość w tym zakresie,
  5. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne oraz kursy reedukacyjne,
  6. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
  7. udostępnianie danych i informacji kierowców oraz osób bez uprawnień uprawnionym podmiotom;
 2. w zakresie rejestracji pojazdów:
  1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
  2. rejestrowanie pojazdów,
  3. wyrejestrowanie pojazdów,
  4. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
  5. wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
  6. wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
  7. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
  8. kierowanie pojazdu na badania techniczne,
  9. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
  10. udostępnianie danych i informacji o pojazdach i ich właścicielach uprawnionym podmiotom;
 3. w zakresie transportu drogowego:
  1. dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  2. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  3. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
  4. dokonywanie i skreślanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru w tym zakresie,
  5. dokonywanie i skreślanie wpisu osób do ewidencji instruktorów oraz wydawanie im legitymacji,
  6. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców,
  7. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
  8. wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób i rzeczy oraz wypisów w tym zakresie,
  9. udzielanie, odmawianie udzielenia, zmienianie lub cofanie zezwoleń, licencji i wypisów w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  10. uzgadnianie, na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu lub marszałka województwa wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
  11. kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozu na potrzeby własne osób i rzeczy, a także w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób,
  12. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
  13. realizowanie zadań związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu,
  14. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
  15. wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych, w szczególności na potrzeby zastosowania pojazdów autonomicznych w transporcie zbiorowym i realizacji innych zadań publicznych.