Planując jakiekolwiek przedsięwzięcia na rzecz osób starszych, nie należy zapominać o sferze edukacyjnej i kulturalnej. Stały rozwój, możliwość realizacji swoich pasji, zdobywanie wiedzy czy też kontakty interpersonalne i międzypokoleniowe pozwalają Seniorom pozostać jak najdłużej aktywnym z poczuciem ważności własnej wartości i chęci do działania. Z roku na rok oferta edukacyjno-kulturalna dla osób starszych jest coraz bogatsza i różnorodna, co daje większe możliwości wyboru konkretnych zajęć, działań, inicjatyw najbardziej bliskich oczekiwaniom i zainteresowaniom Seniorów.

Wśród instytucji edukacyjnych, kulturalnych czy też artystycznych skierowanych do osób starszych najpopularniejszymi są:

 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • kluby seniora

Uniwersytety trzeciego wieku

Definicja

Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Działalność UTW nastawiona jest przede wszystkim na kształcenie, naukę, poszerzenie wiedzy i podtrzymywanie sprawności intelektualnej Seniorów oraz stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

Oferta

W ofercie programowej UTW proponowane są m.in. wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, sportowe i rekreacyjne.

Odpłatność

Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku jest najczęściej odpłatne. Formy płatności ponoszone przez uczestników mogą być różne, począwszy od wpisowego, opłaty czesnego za semestr, po dodatkową opłatę za uczestnictwo w regularnych zajęciach.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Collegium Witelona w Legnicy
budynek D, pokój 14

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest edukacja słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin, organizacja spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach. Uniwersytet realizuje swoją działalność poprzez wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej itp. itd. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia.

Regulamin oraz wzory wszystkich potrzebnych dokumentów są dostępne na stronie: www.pwsz.legnica.edu.pl

 

Akademia Myśli Chrześcijańskiej

Wyższye Seminarium Duchowne w Legnicy
ul. Jana Pawła II nr 1

Co daje AMCh?

 • Zapewnia chrześcijańską formację stałą osób dorosłych
 • Popularyzuje wiedzę teologiczną
 • Prezentuje środowisko teologów Legnicy i PWT we Wrocławiu
 • Organizuje sympozja, pielgrzymki
 • Stanowi okazję do spotkania i wymiany poglądów z ludźmi poszukującymi prawdy

Więcej informacji diecezja.legnica.pl/akademia/

 

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
ul. Grunwaldzka 2-20 (budynek CKZiU)

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy jest samorządową, publiczną placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby starsze, działającą na podstawie uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. Swoją działalność rozpoczął 26 września 2007 r. Organem prowadzącym Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Miasto Legnica.

Celem Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 • stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajobrazowo-turystycznej dla osób starszych,
 • aktywizacja społeczna osób starszych i jej propagowanie,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

LUTW realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki,
 • konwersatoria z języków obcych,
 • zajęcia informatyczne,
 • warsztaty psychologiczne i artystyczne,
 • spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
 • zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną,
 • aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 • działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań,
 • samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy,
 • prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność LUTW.

Przy LUTW działa chór „Amabile”, który liczy obecnie 40 osób i osiąga ogólnopolskie sukcesy. Licznymi nagrodami może się również pochwalić Grupa Malarska. Słuchacze uniwersytetu uczestniczą w zajęciach dotyczących technologii informacyjnej i komunikacyjnej, języków obcych, dietetyki, psychologii, historii sztuki, edukacji regionalnej, tańca i wielu innych. Wysoki poziom wykładów gwarantują naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy.

LUTW jest członkiem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Zapisy na LUTW odbywają się raz w roku i są bezpłatne. Opłata semestralna jest uzależniona od ilości wybranych zajęć. Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym, niezaangażowana zawodowo, która pragnie aktywnie spędzać czas wolny, rozwijać się i wnosić swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy. Przynależność do LUTW jest bezterminowa.

Pełna informacja znajduje się na stronie ckziu.legnica.eu.

 

Kluby seniora

Definicja

Klub seniora to ośrodek, który zajmuje się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego osób starszych. Ma na celu zachęcanie seniorów do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji i zainteresowań, utrzymania i wzmacniania kontaktów towarzyskich oraz otwierania się na nowe doznania i doświadczenia.

Oferta

Kluby seniora swój program zajęć dostosowują do potrzeb i zainteresowań osób starszych. W ofercie programowej proponowane są m.in. zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania poświęcone tematom kulturalnym czy zdrowotnym, spotkania
ze specjalistami (np. lekarzami, prawnikami), różne sekcje tematyczne oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Coraz częściej przy klubach seniora działają również amatorskie zespoły wokalno-taneczne, chóry, grupy teatralne i kabaretowe.

KLUB SENIORA LEGNICKIE POLE
Ul. Świętej Jadwigi 4 / 4
59-241 Legnickie Pole
Klub Seniora „ALICJA” przy Stowarzyszeniu „Prząśnik” w Brenniku
DPS „Prząśnik” w Brenniku
59 – 243 Ruja
Klub Senior+
Nowa Wieś Legnicka
Klub Senior+
Bartoszów
Klub Senior+
ul. Legnicka 15
59-216 Kunice

Stowarzyszenia, kluby i koła, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki

Stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz seniorów

Polski Związek Emerytów i Rencistów
ul. Lwowska 6
59 – 230 Prochowice
Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku
DPS „Prząśnik” w Brenniku
59-243 Ruja

 

Kluby i koła zainteresowań zrzeszające seniorów

Chór Dnia Jednego

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Miarki 5
59 – 230 Prochowice

Dyskusyjny Klub Książki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach
ul. Rynek 5
59 – 230 Prochowice

 

Ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, biblioteki oraz inne instytucje i placówki posiadające specjalną ofertę adresowaną do Seniorów lub oferujące działania, w których mogą uczestniczyć Seniorzy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
pl. Henryka Pobożnego 6
59 – 241 Legnickie Pole
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Ul. Wojska Polskiego 77
59-222 Miłkowice
Stowarzyszenie Kolejarz
Siedliska 6
59-222 Miłkowice
Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Miarki 5
59-230 Prochowice
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 5
59 – 230 Prochowice
Biblioteka Gminna
Ruja 18 a
59 – 243 Ruja
LKS „Cicha Woda”
Tyniec Legnicki
59 - 243 Ruja
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Słoneczna 11
59-216 Kunice