Gfarika, gaśnica i płomienieW większości przypadków przyczyną pożarów są podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, wady i zła obsługa urządzeń grzewczych oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Analizy wieku ofiar śmiertelnych pożarów wskazują, że w większości są to osoby w wieku średnim i starsze (od 40 do ponad 90 lat), przy czym najwięcej ofiar znajduje się w przedziale wiekowym od 50 do 70 roku życia.

Seniorze przestrzegaj poniższych reguł!

 • nie opuszczaj kuchni, gdy przygotowujesz jedzenie,
 • nie zostawiaj w pobliżu kuchenki z włączonym palnikiem drewnianych łyżek, ręczników papierowych lub materiałowych,
 • reguluj gaz na palniku – nie gotuj na dużym gazie. Najlepiej używaj minutników z alarmem (timerów) kiedy przygotowujesz posiłki czy pieczesz w piekarniku,
 • pamiętaj o wyłączeniu gazu na palniku po zakończonym gotowaniu,
 • w przypadku zapalenia się tłuszczu na patelni – nigdy nie gaś go wodą,
 • nie używaj kuchenek czy piekarników, gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub nowych leków,
 • nigdy nie ogrzewaj mieszkania kuchenką gazową!
 • urządzeń grzewczych (np. farelki) używaj z największą ostrożnością,
 • zachowaj odpowiedni dystans od materiałów palnych, gdy używasz tych urządzeń
 • pamiętaj o wyłączeniu od zasilania, gdy opuszczasz dom lub kładziesz się spać,
 • nie przykrywaj żadnymi przedmiotami urządzeń grzewczych, nie używaj urządzeń uszkodzonych oraz nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
 • jeśli palisz papierosy, pal na zewnątrz. Nigdy nie pal w łóżku. Gaś niedopałki dokładnie, najlepiej wilgotne wyrzucaj do pojemnika na śmieci. Nigdy nie pal, gdy używasz butli tlenowych,
 • w przypadku, gdy Twoje ubranie zacznie się palić — zatrzymaj się (nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie biegnij), połóż się na podłodze, zakryj twarz rękami, przewracaj się z boku na bok w celu ugaszenia płomieni. Jeśli nie możesz położyć się, chwyć koc lub ręcznik w celu ugaszenia płomieni,
 • bądź przygotowany na wypadek ewakuacji. Jeśli to możliwe wspólnie z domownikami, opiekunem lub inną osobą przygotuj domowy plan ewakuacji zawierający takie punkty jak: numery alarmowe, numery do członków rodziny lub innych osób, miejsce, w którym przechowujesz klucze do mieszkania. Upewnij się, że okna i drzwi otwierają się łatwo i nie są zastawione innymi przedmiotami. Rozrysuj plan mieszkania i zaznacz drogi ewakuacji.