Przewodnicząca Zespołu:
Justyna Paczwa
  Kontakt: tel. 76-72-43-519
tel. 76-72-43-516
email:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, obsługującego mieszkańców powiatów: legnickiego i jaworskiego należy:

 1. orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 2. orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 3. orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 4. prowadzenie zbioru danych osób niepełnosprawnych w ramach elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności;
 5. zakładanie i prowadzenie akt sprawy osób orzekanych;
 6. prowadzenie archiwum Zespołu;
 7. archiwizowanie akt spraw i ich przekazywanie do archiwum zakładowego, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej starostwa;
 8. prowadzenie ewidencji osób orzekanych oraz wnioskodawców legitymacji i wnioskodawców kart parkingowych w formie elektronicznej i papierowej;
 9. wydawanie zaświadczeń w sprawie przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 10. udzielanie informacji o osobach orzekanych odpowiednim instytucjom, tj. sąd, prokuratura, policja, i innym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
 11. przyjmowanie interesantów i udzielanie im niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących składania wniosków oraz o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;
 12. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami w zakresie orzekania i pomocy osobom niepełnosprawnym;
 13. wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych;
 14. przesyłanie drogą elektroniczną wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie oraz prowadzenie rozliczeń
  w tej sprawie;
 15. wydawanie duplikatów legitymacji oraz wydawanie poleceń zapłaty i rozliczeń w tej sprawie;
 16. wydawanie kart parkingowych;
 17. rejestrowanie, wydawanie drogą elektroniczną decyzji w sprawie przyznania lub odmowy kart parkingowych, unieważnianie kart parkingowych oraz wydawanie poleceń zapłaty za wydanie karty parkingowej oraz prowadzenie rozliczeń w tej sprawie;
 18. zamawianie drogą elektroniczną kart parkingowych oraz prowadzenie rozliczeń w tej sprawie;
 19. zamieszczanie aktualnych informacji dotyczącej załatwiania spraw w zespole oraz udostępnianie pobierania druków wniosków na stronie BIP;
 20. realizacja zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie zbiorów zespołu;
 21. rejestrowanie oraz przygotowywanie umów zawieranych z powołanymi członkami składów orzekających oraz osobami związanymi z funkcjonowaniem Zespołu,
 22. zapewnienie należytej czystości w pomieszczeniach biurowych, a w szczególności przygotowywanie gabinetu lekarskiego i pokoju członków składów orzekających;
 23. dbałość o zaopatrzenie materiałowo – technicznego oraz zapewnienie niezbędnych materiałów i artykułów biurowych do pracy zespołu, a także środków sanitarnych i sprzętu medycznego do gabinetu lekarskiego;
 24. współpraca z urzędem wojewódzkim i wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawach finansowych oraz w sprawach merytorycznych dotyczących Zespołu;
 25. rzetelne dysponowanie środkami finansowymi przyznanej dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu oraz realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem przyznawanej dotacji;
 26. wyznaczanie składów orzekających oraz uzgadnianie terminów komisji z członkami składów orzekających;
 27. comiesięczne rozliczenia ilości godzin oraz wydanych konsultacji lekarskich i wydanych orzeczeń dla członków składów orzekających,
 28. sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania zespołu.