Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Starosta Legnicki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 472 położonej w obrębie Spalona gm. Kunice Więcej informacji na BIP


STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Lisowice gm. Prochowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 914.
Więcej informacji na BIP

 

OGŁOSZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Więcej informacji na BIP

 

Ogłoszenie Starosty Legnickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze darowizny. więcej informacji na BIP

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU  POWIATU  LEGNICKIEGO  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - więcej informacji na BIP

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Konradówka  gminy Chojnów, w granicach działki numer 1003/3 - więcej informacji na BIP