Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zarząd Powiatu Legnickiego OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1003/1, 1003/2 i 1003/3, stanowiącej własność Powiatu Legnickiego, położonej w obrębie Konradówka gm. Chojnów. Więcej informacji na BIP - przetarg zakończony wynikiem negatywnym.