Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu wczorajszym, tj. 4 października, z okazji przypadającej w tym roku dwudziestej rocznicy powstania Powiatu Legnickiego długoletnim pracownikom Starostwa Powiatowego w Legnicy
oraz Panu Piotrowi Krawczykowi – prezesowi Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA w Legnicy oraz Pani Agacie Mikulskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach wręczono pamiątkowe medale jubileuszowe. W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli film pokazujący dwudziestoletnią historię powiatu i otrzymali albumy pokazujące przyrodę powiatu. Uroczystość umilił występ Zespołu Ludowego „Michalinki” z Konradówki i Piotrowic, który zaprezentowanymi utworami  podkreślił, że społeczność powiatu dba o kulturę  ludową i ją pielęgnuje.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji Biskupa Legnickiego Zbigniewa  Kiernikowskiego w Katedrze  p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy powiat legnicki rozpoczął obchody XX-lecia swojego istnienia.  W Mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe: Miasta Legnicy, Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Komendy Miejskiej Policji  i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy, Związku Sybiraków Zarząd Oddziału w Legnicy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Legnicy, Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, OSP Związek Powiatowy, Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Legnicy, Harcerskiej 710 Drużyny Wędrowniczej KEDYW. Podczas Mszy Świętej został pobłogosławiony sztandar Powiatu Legnickiego.

Powiat Legnicki w tym roku świętuje swoje 20-lecie. W trosce o pielęgnowanie historii Zarząd Powiatu podjął decyzję o organizacji uroczystości upamiętniającej powstanie Powiatu Legnickiego.
Pragniemy nie tylko podsumować 20 lat Powiatu, ale również uhonorować osoby zaangażowane w rozwój naszej małej Ojczyzny. Chcielibyśmy, aby jubileusz był świętem wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Uroczyste obchody zaplanowano na dzień 27 września br.

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego kursu matematyki dla 10 osób (małoletnich wychowanków pieczy zastępczej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) wraz z dojazdem do kursantów na terenie Powiatu Legnickiego w ramach realizowanego projektu konkursowego pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Współpacujemy