Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
Grafika: maseczka

   W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem Sars-Cov-2 u pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy Informujemy, że od dnia 26 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania nastąpi ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów w urzędzie. Sprawy urzędowe będą rozpatrywane i załatwiane głównie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail), bądź operatora pocztowego. 

   Zarządzenie nr 105/2020 Starosty Legnickiego w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Bezpośrednią obsługę interesantów wykonują pracownicy urzędu wyznaczeni przez bezpośrednich przełożonych, według następującego harmonogramu:

 1. w poniedziałki – pracownicy Wydziału Dróg i Mostów tel. 76 72-43-489;
 2. we wtorkiod 2 listopada – pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego – wyłącznie w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych tel. 76 72-43-455 i uprawnień do kierowania pojazdami tel. 76 72-43-452;
 3. w środy – pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności tel. 76 72-43-516 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – za zgodą dyrektora tej jednostki organizacyjnej powiatu;
 4. w czwartki – pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. 76 72-43-445 oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 76 72-43-432 lub 76 72-43-577;
 5. w piątki – pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa tel. 76 72-43-449 oraz Wydziału Ochrony Środowiska tel. 76 72-43-421.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest prowadzona w godzinach od 800 do 1400.

Wykonywanie innych zadań publicznych następuje w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a załatwianie spraw następuje telefonicznie, za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

 

UWAGA:

 • Wstęp interesantów do budynku urzędu jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu się na taką wizytę w komórce organizacyjnej, do której właściwości należy załatwienie określonej sprawy.
 • Osobom wchodzącym do budynku urzędu wykonywany jest automatyczny pomiar temperatury ciała.
 • Interesanci przebywający w budynku urzędu stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa wynikającego z przepisów odrębnych nieprzerwanie od chwili wejścia do budynku, do momentu jego opuszczenia.
 • Pełna lista regulacji dostępna jest w Zarządzeniu Starosty nr 105/2020.

 

 • Dokumenty w Starostwie można składać do urny.
 • Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wnioski i zapytania można także przesyłać pocztą. Jeżeli będą obarczone brakami formalnymi, starostwo wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając termin wizyty.
 • W innych sprawach kierowanych do urzędu można również wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /14y5pk6iw2/SkrytkaESP
 • Jeżeli urzędowe formalności wymagają wniesienia opłaty, można ją uiścić przelewając pieniądze na odpowiedni numer konta bankowego, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Legnicy
 • Dane teleadresowe:
  Starostwo Powiatowe w Legnicy
  59-220 Legnica
  Pl. Słowiański 1
  tel.: 76-72-43-400, 76-72-43-560
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.