Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie!
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dzień Św. Mikołaja, 6 grudnia, wielka niespodzianka czekała na pracowników i interesantów legnickiego Starostwa. W drodze ze śnieżnej Laponii przybył do nas Święty Mikołaj wraz z pomocnikami: elfinką Anią i skrzatem Dorotą. Jak na Mikołaja przystało miał ze sobą ogromny wór prezentów, który w pocie czoła targał na plecach z dachu Starostwa i rozdawał szczodrze wchodzącym do budynku. Po wizycie Mikołaja przyszedł czas na ubieranie choinki. Bo jak Mikołaj to zaraz święta Bożego Narodzenia i oczywiście choinka roztaczająca zapach lasu i igliwia. Ubrane i przystrojone własnoręcznie zrobionymi ozdobami i bombkami przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 z Chojnowa już cieszą nasze oczy w holu i w pomieszczeniach biurowych. Święta czuć coraz bardziej, a świąteczny nastrój wkradł się we wszystkie serca i poprawił nawet te najgorsze nastroje.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a niepowtarzalny klimat świąteczny wyczuwa się coraz bardziej. Aby podsycić przedświąteczny nastrój, zapraszamy Państwa na aktywną, ruchomą wystawę prac pt.: „Choinka”, która odbędzie się 17.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym. W programie przewidziane są warsztaty artystyczne oraz wernisaż wykonanych prac. Wszystko zorganizowane przez Stowarzyszenie od serca „Faustynka”. Start o godzinie 1500.  Zapraszamy.

Wczoraj, 4 grudnia 2019 r. na zaproszenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybyli do Legnicy z wizytą studyjną, w ramach współpracy partnerskiej Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, uczniowie z Litwy, z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Powiat legnicki współuczestniczył w trzecim dniu pobytu gości. Z powodu napiętego harmonogramu pobytu goście nie mogli zwiedzić atrakcji powiatu legnickiego, ani poznać oferty edukacyjnej szkoły prowadzonej przez powiat. Starostwo powiatowe zorganizowało zwiedzanie Muzeum Miedzi i wystawy obrazów Jana Matejki. Podczas wycieczki gościom towarzyszyli uczniowie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Wspólnie spędzony czas zintegrował wszystkich, ale także umożliwił uczniom zza wschodniej granicy poznanie kawałka polskiej historii sztuki.

Co to jest grypa?

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią.

Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których się namnażają. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Wyjątkowy wernisaż objęty Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego Adama Babuśki odbył się 04.12.2019 r. w Starostwie Powiatowym. Dlaczego wyjątkowy? Bo autorką prac jest niezwykła osoba, która w swoje prace tworzy z wielką pasją, wkładając całe swoje serce, w to co robi. Niesamowita, utalentowana i kochająca swoją pasję pani Krystyna Wolska, podopieczna Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie zaprezentowała swoje artystyczne dzieła. Wystawę otworzyła Dyrektor ŚDS nr 1 - Mariola Pyrz.  Wśród przybyłych gości znaleźli się Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” Tadeusz Samborski oraz inni goście.

Kto powiedział, że Mikołaj przybywa wyłącznie 6 grudnia?  Dopiero co rozpoczął się grudzień, a do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku zawitał  Święty Mikołaj. W dniu 1 grudnia br.  odbył się finał akcji „Prezent dla Seniora – 2019 r.”. Mieszkańcy Domu już w październiku napisali listy do Mikołaja, prosząc w nich o swoje wymarzone prezenty. I tak też się stało! W słoneczną niedzielę, przed południem, do Podopiecznych przybył Mikołaj wraz z elfami oraz inicjatorkami i głównymi organizatorkami Akcji. W ręce wszystkich Mieszkańców trafiły wymarzone prezenty. Nie brakowało pięknych chwil wzruszenia i wielkiej radości.