Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Ostatni z cyklu Letnich Koncertów Organowych w tym roku odbył się 30 sierpnia w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Mury Bazyliki rozbrzmiewały utworami Georga Friedricha Händla, Johanna Gottfrieda Walthera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha oraz wariacjami na temat pieśni Bogurodzica. Wśród osób przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe był Aleksander Kostuń, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego. Publiczność obecna na koncercie organowym, przeżyła prawdziwą ucztę duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry Michała Kocota nagrodzone zostały gromkimi brawami. Grzegorz Gapski, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, prowadząc koncert przed każdym granym utworem przybliżał publiczności jego twórcę i genezę.

Mieszkańcy Chojnowa i z okolicznych miejscowości  mogli się przekonać 25 sierpnia br., że Chojnów ma artystów, którymi może się szczycić.  III Letni Koncert Organowy w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła wybrzmiał nie tylko dźwiękami organów, ale i trąbki.

Prowadzący koncert Grzegorz Gapski, członek zarządu powiatu legnickiego i zarazem pomysłodawca oraz główny organizator Letnich Koncertów Organowych, podczas niedzielnego  spotkania w chojnowskiej farze poinformował, że  był to dziesiąty koncert organowy organizowany w ramach wszystkich edycji. Ten okrągły jubileusz organizatorzy postanowili uczcić występem artystów reprezentujących gród nad Skorą - Tomasza Susmęda i Mariusza Szczoczarza.

23 sierpnia 2019 roku na polanie parkowej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku, zgodnie z tradycją, odbyła się jubileuszowa XX Wielka Biesiada, której przyświecało hasło „20 lat minęło”. Udział w tegorocznej imprezie wzięli pracownicy, mieszkańcy Domu, ich rodziny i bliscy, zaproszeni goście, wśród których była Janina Mazur wicestarosta legnicki, Anna Piątek - Olszuk dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Alicja Jaśkiewicz była wieloletnia dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” . Mieszkańcy Domu bardzo serdecznie przywitali Panią Alicję, okazując tym samym jak wiele łączy ich wspólnych przeżyć. Radość z ponownego spotkania widać też było na twarzy Pani Alicji.

Drugi, w bieżącej kadencji, Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego odbył się 21 sierpnia 2019 roku. W spotkaniu, poza burmistrzami miast i wójtami gmin z terenu powiatu legnickiego uczestniczyły władze powiatu: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, a także Skarbnik Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie – Pani Stanisława Repa.

20 sierpnia 2019 r. z  wizytą na koloniach letnich zorganizowanych przez TPD Legnica w Kudowie Zdrój gościły Panie: Janina Mazur – Wicestarosta Powiatu Legnickiego oraz Jadwiga Zienkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Legnica. Panie spotkały się z ponad czterdziestoosobową grupą dzieci i wychowawców. Obejrzały program artystyczny przygotowany z okazji 100-lecia TPD. Zapoznały się z warunkami pobytu w Hotelu Uzdrowiskowym St. George, gdzie przebywają dzieci. Wszystkim uczestnikom kolonii wręczyły słodycze i upominki.

Powiatowa Społeczna Rada ds Niepełnosprawności Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Legnickiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu legnickiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Rada jest organem opinio-doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.