Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

19 czerwca br. odbyło się III posiedzenie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. Ze względów bezpieczeństwa odbyło się ono w trybie zdalnym. W posiedzeniu uczestniczyło 6 Członków Zespołu, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Logo: tarcza antykryzysowa

Realizacja zadań tarczy antykryzysowej przebiega sprawnie i na bieżąco. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę ze stanem na dzień 15.06.2020 r. Dane robią wrażenie, bo kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorców w powiecie legnickim wynosi już 8 840 000, 00 zł. (pożyczki dla mikroprzesiębiorców) i 588 625,28 zł. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń.

Grafika: Matura 2020W Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie trwa gorący okres egzaminów zewnętrznych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Szkołę w Chojnowie ukończyło 74 uczniów (12 z liceum ogólnokształcącego, 62 z technikum), a do egzaminów dojrzałości przystąpiło łącznie 53, co stanowi 72%. W liczbie maturzystów jest 11 uczniów liceum ogólnokształcącego (91% z ogółu uczniów), 42 uczniów technikum (68% z ogółu uczniów).  Egzaminy rozpoczęły się 8 czerwca, a zakończą 24 czerwca br.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Gradika: PszczołaNa terenie powiatu złotoryjskiego w miejscowości Wojciechów pojawiło się ognisko zgnilca amerykańskiego, choroby bakteryjnej,  która zabija  całe pszczele rodziny. W promieniu 6 km od zarażonej pasieki wyznaczono obszar zapowietrzony, który obejmuje 7 miejscowości w powiecie złotoryjskim oraz 14 miejscowości w powiecie legnickim. Na drogach pojawią się tablice ostrzegawcze ze stosownym napisem. W całym obszarze zapowietrzonym obowiązuje zakaz przemieszczania rodzin i matek pszczelich, pni pszczelarskich, sprzętu i narządzi używanych do pracy w pasiece.

#GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Zasady są bardzo proste. Osoby lub instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic lub w łatwiejszej wersji nie zrobić pompek, ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania.

Współpracujemy