Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Wnioski on-line
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W dniu 13 lutego br. uroczyście odchodzono półwiecze Towarzystwa Miłośników Legnicy. Ten zacny Jubileusz był okazją do podsumowania działalności, ale przede wszystkim do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy swoją pracę, czas i energię poświęcili na rozwój Towarzystwa.

Logo: PTTK

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy uchwałą nr 2/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku uchwalił Regulamin odznaki "Znam Ziemię Legnicką".

Celem ustanowionej przez PTTK w Legnicy odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych związanych z powiatem legnickim, zarówno ziemskim jak i grodzkim.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu legnickiego i miasta Legnicy oraz członkowie Związku Sybiraków Koło w Legnicy w dniu 10 lutego upamiętnili 80. rocznicę rozpoczęcia pierwszej, z czterech, masowych wywózek obywateli polskich na Wschód, przeprowadzonych przez władze sowieckie.

 

Z okazji Światowego Dnia Chorego
obchodzonego 11 lutego
wszystkim Pacjentom, Osobom Chorym i Ich Opiekunom życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha.
Życzenia kierujemy również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.
Lekarzom, Pielęgniarkom, Opiekunom i wszystkim Osobom, które z oddaniem zajmują się chorymi, przekazujemy wyrazy uznania i wdzięczności.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur

Logo kampanii 4UInformujemy Państwa, że Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczną „4U!”. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.

Informacja o kampanii znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 4u.tpcoe.gov.pl.

Wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu legnickiego spotkali się 06 lutego br.  na Konwencie Wójtów i Burmistrzów. Posiedzenie otworzył i prowadził Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Sekretarz Gminy Legnickie Pole Mariola Kądziela, a także  władze powiatu:  Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński, a także Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Patryk Perchaluk oraz Marek Walczak Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.