Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

Uwaga, COVID-19 UWAGA. W związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wystąpiło u jednego z pracowników Starostwa Powiatowego w Legnicy zaleca się ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (ePUAP, e-mail, telefon).

UWAGA Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Legnickiego nr 79/2020, od 10.08.2020 do odwołania Starostwo Powiatowe będzie pracować o godzinę krócej.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wysokość stawki brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy (zakup poniżej 30 000 euro).

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

 

Lato to nie tylko okres wakacyjny, kojarzący się z odpoczynkiem, to także czas wytężonej pracy dla rolników pracujących przy zbiorach swoich upraw. W naszym kraju żniwa trwają przeważnie dwa miesiące, od 15 czerwca do 15 sierpnia i są podzielone na dwie części: żniwa małe (zbiór jęczmienia ozimego i rzepaku) i żniwa duże (zbiór pozostałych zbóż).

Wczorajsze posiedzenie Zarządu Powiatu Legnickiego rozpoczęło się od podziękowań za pracę dla Pani Wiesławy Bratek – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, która przechodzi na emeryturę. Powierzenie obowiązków nowego dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie, jak również życzenia sukcesów na tym stanowisku otrzymała Pani Celina Witkowska, która wygrała konkurs na dyrektora.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, którego przedmiotem jest świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim".

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu, kliknij TUTAJ.

W perspektywie finansowej UE 2014-2020, polska gospodarka dysponuje największym w historii budżetem, wynoszącym ok. 350 mld zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z terenu powiatu legnickiego, wspólnie z Instytutem Innowacji i Nauki Starostwo Powiatowe w Legnicy pragnie zorganizować 19 września br. seminarium poświęcone promocji i zwiększeniu wiedzy wśród podmiotów gospodarczych na temat perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.

 

W miniony czwartek - 17 sierpnia br., kolonistów odpoczywających w Kudowie Zdrój, w ramach kolonii letnich zorganizowanych przez legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odwiedziła Starosta Legnicki Janina Mazur. Pani Starosta dzieciom przywiozła słodycze, nie zapomniała też o opiekunach i wychowawcach, którzy otrzymali gadżety powiatu oraz publikację „Pamiętnik Pokoleń”. W spotkaniu z kolonistami poza starostą legnickim uczestniczyli: Józef Dzbanuszek - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Legnicy, Kazimierz Pleśniak - Prezes Zarządu Okręgowego TPD w Legnicy, Ryszard Maraszek- były wojewoda legnicki oraz Poseł na Sejm IV kadencji.

Współpracujemy